Θέμα: “Αναγκαιότητα νομοθετικής ρύθμισης για τη συνταξιοδότηση εργαζομένων ανδρών στο Δημόσιο με κατοχυρωμένη 25ετία κατά το έτος 2010 και ανήλικο τέκνο”

688

Αναγκαιότητα νομοθετικής ρύθμισης για τη συνταξιοδότηση εργαζομένων ανδρών στο Δημόσιο με κατοχυρωμένη 25ετία κατά το έτος 2010 και ανήλικο τέκνο