Θέμα: “Ανάγκη αξιοποίησης των 5.500 πτυχιούχων που ολοκλήρωσαν Ειδικό Πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ”

677

Ανάγκη αξιοποίησης των 5.500 πτυχιούχων που ολοκλήρωσαν Ειδικό Πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ