Θέμα: Ανάγκη διευκρινίσεων για τις συνθήκες θανάτου εισαχθέντος ασθενή στο “τμ. Επειγόντων” Νοσοκομείου του Πειραιά, σε ημέρα που δεν εφημέρευε

884

Ανάγκη διευκρινίσεων για τις συνθήκες θανάτου εισαχθέντος ασθενή στο “τμ. Επειγόντων” Νοσοκομείου του Πειραιά, σε ημέρα που δεν εφημέρευε