Θέμα: “Ανάγκη δημιουργίας Πανεπιστημιακού νοσοκομείου στα νησιά του Βορείου Αιγαίου”

298

Ερώτηση με θέμα: Ανάγκη δημιουργίας Πανεπιστημιακού νοσοκομείου στα νησιά του Βορείου Αιγαίου