Αρχική Επερωτήσεις - Απαντήσεις Θέμα: “Ανάγκη για έργα υποδομής προς αποφυγή ζημιών σε αρχαιότητες της Σαμοθράκης...

Θέμα: “Ανάγκη για έργα υποδομής προς αποφυγή ζημιών σε αρχαιότητες της Σαμοθράκης και ανάδειξή τους”

771

Ανάγκη για έργα υποδομής προς αποφυγή ζημιών σε αρχαιότητες της Σαμοθράκης και ανάδειξή τους