Θέμα: “Ανάγκη για παραχώρηση λύσης στο εργασιακό αδιέξοδο των νέων υλοτόμων της Πέλλας”

694

Ανάγκη για παραχώρηση λύσης στο εργασιακό αδιέξοδο των νέων υλοτόμων της Πέλλας