Θέμα: Ανάγκη λήψης άμεσων υγειονομικών μέτρων για τα Ειδικά Σχολεία

Ανάγκη λήψης άμεσων υγειονομικών μέτρων για τα Ειδικά Σχολεία