Θέμα: “Ανάγκη να ενσκήψει η Πολιτεία στις εργασιακές συνθήκες των υπαλλήλων επίγειων δυνάμεων των αεροδρομίων”

612

Ανάγκη να ενσκήψει η Πολιτεία στις εργασιακές συνθήκες των υπαλλήλων επίγειων δυνάμεων των αεροδρομίων