Θέμα: Ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης του προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας εν όψει Χριστουγέννων και ένταξη τους στο καθεστώς των βαρέων ασφαλιστικών ενσήμων

Ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης του προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας εν όψει Χριστουγέννων και ένταξη τους στο καθεστώς των βαρέων ασφαλιστικών ενσήμων