Θέμα: “Ανάγκη στήριξης των θερμοκηπιακών καλλιεργητών της Κρήτης”

Ανάγκη στήριξης των θερμοκηπιακών καλλιεργητών της Κρήτης

Προηγούμενο άρθροΘέμα: “Χρηματοδότηση φαρμακευτικής εταιρείας “GLAXO SMITH KLINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για ερευνητικά έργα”
Επόμενο άρθροΘέμα: “Οδηγία 2014/89/ΕΕ, περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το νόμο 4546/2018