Θέμα: Ανεπαρκές οι τεχνικές μελέτες σε πολλά δημόσια τεχνικά Έργα που πλήττονται από έκτακτα καιρικά φαινόμενα

892

Ανεπαρκές οι τεχνικές μελέτες σε πολλά δημόσια τεχνικά Έργα που πλήττονται από έκτακτα καιρικά φαινόμενα