Θέμα: “Ανεπάρκεια αίματος στις τράπεζες αίματος στη Θεσσαλονίκη”

63

Ερώτηση με θέμα: Ανεπάρκεια αίματος στις τράπεζες αίματος στη Θεσσαλονίκη