Θέμα: “Αντίδραση Δήμου Παλαμά-Καρδίτσας στην εγκατάσταση λαθρομεταναστών”

372

Ερώτηση με θέμα: Αντίδραση Δήμου Παλαμά-Καρδίτσας στην εγκατάσταση λαθρομεταναστών