Θέμα: «Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ορισμένων ακινήτων»

Θέμα: Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ορισμένων ακινήτων