Θέμα: “Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ορισμένων ακινήτων”

21

Θέμα: Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ορισμένων ακινήτων