Θέμα: “Απαράδεκτη ταλαιπωρία ασθενών στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ στη Θεσσαλονίκη”

495

Ερώτηση με θέμα: Απαράδεκτη ταλαιπωρία ασθενών στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ στη Θεσσαλονίκη