Θέμα: “Άθλιες συνθήκες διαβίωσης των στρατιωτών στο Καστελόριζο”

676

Άθλιες συνθήκες διαβίωσης των στρατιωτών στο Καστελόριζο