Θέμα: “Αξιοποίηση στοάς Αγίου Μηνά στη Θεσσαλονίκη”

167

Ερώτηση με θέμα: Αξιοποίηση στοάς Αγίου Μηνά στη Θεσσαλονίκη.