Θέμα: Αξιοποίηση και ανάδειξη του σπηλαίου του Βάτου, στο Ξηρόμερο

Αξιοποίηση και ανάδειξη του σπηλαίου του Βάτου, στο Ξηρόμερο