Αρχική Επερωτήσεις - Απαντήσεις Θέμα: Αξιοποίηση του λιμανιού στο Πλατυγιάλι Αιτωλοακαρνανίας

Θέμα: Αξιοποίηση του λιμανιού στο Πλατυγιάλι Αιτωλοακαρνανίας

Αξιοποίηση του λιμανιού στο Πλατυγιάλι Αιτωλοακαρνανίας