Θέμα: Χωρίς θέρμανση και με προβλήματα στις υποδομές του λειτουργεί το τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα, με δυσχέρειες στην υλοποίηση του προγράμματος σπουδών του

Χωρίς θέρμανση και με προβλήματα στις υποδομές του λειτουργεί το τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα, με δυσχέρειες στην υλοποίηση του προγράμματος σπουδών του

Προηγούμενο άρθροΘέμα: Διαβάθμιση των πτυχίων της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ)
Επόμενο άρθροΘέμα: Εμπαιγμός για τα αποστρατευθέντα προ του έτους 2000 στελέχη με το βαθμό του Συνταγματάρχη