Θέμα: “Διέλευση Στρατιωτικών μέσω Σταθμών Διοδίων κατά την διάρκεια εκτέλεσης καθηκόντων τους, λόγω των απαγορευτικών μέτρων κατά του ιού “COVID_19″”

507

Ερώτηση με θέμα: Διέλευση Στρατιωτικών μέσω Σταθμών Διοδίων κατά την διάρκεια εκτέλεσης καθηκόντων τους, λόγω των απαγορευτικών μέτρων κατά του ιού “COVID_19”