Θέμα: “Διέλευση μαχητών του ISIS από την Ελληνική επικράτεια”

114

Ερώτηση με θέμα: Διέλευση μαχητών του ISIS από την Ελληνική επικράτεια

 

Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου: