Θέμα: «Διέλευση μαχητών του ISIS από την Ελληνική επικράτεια»

Ερώτηση με θέμα: Διέλευση μαχητών του ISIS από την Ελληνική επικράτεια

 

Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου: