Αρχική Ερωτήσεις - Απαντήσεις Θέμα: “Δικαιολογημένη αγανάκτηση από τους Δημότες Φυλής για την κατασκευή 2ου ΧΥΤΑ...

Θέμα: “Δικαιολογημένη αγανάκτηση από τους Δημότες Φυλής για την κατασκευή 2ου ΧΥΤΑ στη θέση Σκαλιστήρι”

Ερώτηση με θέμα: Δικαιολογημένη αγανάκτηση από τους Δημότες Φυλής για την κατασκευή 2ου ΧΥΤΑ στη θέση Σκαλιστήρι