Θέμα: “Δικαίωμα συμμετοχής απόφοιτων Τμήματος Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου σε παρακολούθηση κύκλου μαθητείας για αναβάθμιση των τίτλων σε πανεπιστημιακό επίπεδο”

43

Δικαίωμα συμμετοχής απόφοιτων Τμήματος Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου σε παρακολούθηση κύκλου μαθητείας για αναβάθμιση των τίτλων σε πανεπιστημιακό επίπεδο