Θέμα: “Δημοσίευση των Μητρώων Ειδικοτήτων των Διπλωματούχων Μηχανικών στα 1. Μητρώο Ειδικοτήτων μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) 2. Μητρώο Ειδικοτήτων Μελετητών στο Υπουργείο 3. Μητρώο Ειδικοτήτων Κατασκευαστών στο Υπουργείο”

Δημοσίευση των Μητρώων Ειδικοτήτων των Διπλωματούχων Μηχανικών στα 1. Μητρώο Ειδικοτήτων μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) 2. Μητρώο Ειδικοτήτων Μελετητών στο Υπουργείο 3. Μητρώο Ειδικοτήτων Κατασκευαστών στο Υπουργείο

Προηγούμενο άρθροΠΟΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΓΡΟΤΗ
Επόμενο άρθροΘέμα: “Άδεια παραμονής μέσω Dark Web”