Αρχική Ερωτήσεις - Απαντήσεις Θέμα: Δυσμενής διάκριση εις βάρος των μονογονεϊκών οικογενειών που απέκτησαν τέκνα μετά...

Θέμα: Δυσμενής διάκριση εις βάρος των μονογονεϊκών οικογενειών που απέκτησαν τέκνα μετά την 1/1/2023 για συμμετοχή το πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους

Δυσμενής διάκριση εις βάρος των μονογονεϊκών οικογενειών που απέκτησαν τέκνα μετά την 1/1/2023 για συμμετοχή το πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους

1527-ΑΠ-02-11-2023