Θέμα: Έκκληση για την επίσπευση της καταβολής του προβλεπόμενου επιδόματος στους Έλληνες Βορειο-Ηπειρώτες συνταξιούχους

Έκκληση για την επίσπευση της καταβολής του προβλεπόμενου επιδόματος στους Έλληνες Βορειο-Ηπειρώτες συνταξιούχους