Θέμα: Εκπτώσεις στην επιδημιολογική προστασία της χώρας προς εξυπηρέτηση γερμανικών τουριστικών μεγαλο-συμφερόντων

Εκπτώσεις στην επιδημιολογική προστασία της χώρας προς εξυπηρέτηση γερμανικών τουριστικών μεγαλο-συμφερόντων