Θέμα: “Ελλιπή τα μέτρα κατά την διακομιδή δόκιμου Υπαστυνόμου από τη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛΑΣ στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο”

724

Ελλιπή τα μέτρα κατά την διακομιδή δόκιμου Υπαστυνόμου από τη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛΑΣ στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο