Θέμα: “Επαναπόδοση στην τοπική κοινωνία των απαλλοτριωμένων εκτάσεων από την ΔΕΗ”

77

Ερώτηση με θέμα: Σε αδιέξοδο ο τουρισμός στο Βόρειο Αιγαίο.