Θέμα: Επείγουσα η ανάγκη για την επαναφορά στην αγορά φαρμάκου του αντικαρκινικού σκευάσματος “Χaluprine”

Επείγουσα η ανάγκη για την επαναφορά στην αγορά φαρμάκου του αντικαρκινικού σκευάσματος “Χaluprine”

4604-AA-01-05-2024
Προηγούμενο άρθροΘέμα: Ανάγκη για εξαίρεση από την άρση του αμετάθετου των Αντιπυράρχων της Πυροσβεστικής όσων εξ’ αυτών έχουν οικογενειακά ή υγειονομικά κωλύματα
Επόμενο άρθροΘέμα: Ανάγκη παροχής δυνατότητας αίτησης για λήψη σύνταξης αναπηρίας χωρίς υποχρέωση του αιτούντα να παραιτηθεί από την ενδεχόμενη υπάρχουσα εργασιακή απασχόλησή του