Θέμα: Επικινδυνότητα του δρόμου που οδηγεί προς το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Φιλύρου

Επικινδυνότητα του δρόμου που οδηγεί προς το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Φιλύρου