Θέμα: “Αίτημα για στοιχεία τέλεσης μυστηρίων κατά την περίοδο των μέτρων πρόληψης του κορωνοϊού”

Αίτημα για στοιχεία τέλεσης μυστηρίων κατά την περίοδο των μέτρων πρόληψης του κορωνοϊού