Θέμα: “Φροντιστήριο “Μακεδονικής” γλώσσας στην Πέλλα”

Φροντιστήριο “Μακεδονικής” γλώσσας στην Πέλλα

Προηγούμενο άρθροΘέμα: “Ποια είναι η θέση της κυβέρνσησης κατόπιν της αποφάσεως της ΑΑΠΠΔ (Ανώτατης Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) περί απαγόρευσης αναγραφής του θρησκεύματος και της ιθαγένειας”
Επόμενο άρθροΘέμα: “Βαρεά και ανθυγιεινά για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων”