Θέμα: “Η Γερμανία δίδει 32 εκατομμύρια στην Τουρκία για την αναβάθμιση εξοπλισμού της τουρκικής ακτοφυλακής”

338

Ερώτηση με θέμα: Η Γερμανία δίδει 32 εκατομμύρια στην Τουρκία για την αναβάθμιση εξοπλισμού της τουρκικής ακτοφυλακής.