Θέμα: “Κάλυψη αναγκών σίτισης στη δομή Κουτσόχερου από τον Δήμο Λαρισαίων”

279

Ερώτηση με θέμα: Κάλυψη αναγκών σίτισης στη δομή Κουτσόχερου από τον Δήμο Λαρισαίων.