Θέμα: “Κανένας Φάκελος Μεγάλου Έργου που να αφορά στην Ήπειρο δεν έχει υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΕ”

325

Ερώτηση με θέμα: Κανένας Φάκελος Μεγάλου Έργου που να αφορά στην Ήπειρο δεν έχει υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΕ.