Θέμα: Κατάρρευση τοιχίου σε δημοτικό σχολείο της Σητείας

Κατάρρευση τοιχίου σε δημοτικό σχολείο της Σητείας