Θέμα: “Καταστροφικές ζημιές στην Ηλεία από την νεροποντή στις 20/11/2019”

812

Καταστροφικές ζημιές στην Ηλεία από την νεροποντή στις 20/11/2019