Θέμα: “Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε μακροχρόνια άνεργους”

376

Ερώτηση με θέμα: Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε μακροχρόνια άνεργους