Θέμα: “Κίνδυνος βεβήλωσης του ιστορικού χώρου των Θερμοπυλών από την επικείμενη μεταφορά στα πέριξ του 1500 παράνομων μεταναστών”

890

Κίνδυνος βεβήλωσης του ιστορικού χώρου των Θερμοπυλών από την επικείμενη μεταφορά στα πέριξ του 1500 παράνομων μεταναστών