Θέμα: “Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Αμφιλοχίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας για τα ΑμεΑ”

217

Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Αμφιλοχίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας για τα ΑμεΑ