Θέμα: “Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Άργους-Μυκηνών για τα ΑμεΑ”

220

Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Άργους-Μυκηνών για τα ΑμεΑ