Θέμα: “Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Λοκρών Ν. Φθιώτιδος για τα ΑμεΑ”

213

Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Λοκρών Ν. Φθιώτιδος για τα ΑμεΑ