Θέμα: “Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Ν. Φθιώτιδος για τα ΑμεΑ”

214

Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Ν. Φθιώτιδος για τα ΑμεΑ