Θέμα: “Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου Χανίων Κρήτης για τα ΑμεΑ”

147

Ερώτηση με θέμα: Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου Χανίων Κρήτης για τα ΑμεΑ.