Θέμα: “Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Κορινθίων για τα ΑμεΑ”

127

Ερώτηση με θέμα: Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Κορινθίων για τα ΑμεΑ.