Θέμα: “Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Μαλεβυζίου Ηρακλείου Κρήτης για τα ΑμεΑ”

159

Ερώτηση με θέμα: Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Μαλεβυζίου Ηρακλείου Κρήτης για τα ΑμεΑ.