Θέμα: “Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Νάξου για τα ΑμεΑ”

125

Ερώτηση με θέμα: Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Νάξου για τα ΑμεΑ.