Θέμα: “Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Νισύρου για τα ΑμεΑ”

176

Ερώτηση με θέμα: Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Νισύρου για τα ΑμεΑ.